Report

Site name:
Šentjurski hrib
Site features:
Elevation, settlement, Costume and jewelry, other finds
Time span:
350 - 500
Settlement:
Kaplja vas
Topographic unit:
Tržišče
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: NA hribu sredi doline Mirne, dominira nad naravno povezavo med Dolenjsko in Štajersko., Poznoantična utrjena naselbina, velika cca. 270 x 30-80 m. Na Z delu hriba, kjer je dostop najlažji, so vidni sledovi obrambnega zidu z jarkom. S Šentjurskega hriba izvirajo zlat obesek z monogramskim križem in pločevinasta okova, eden z iztolčenim monogramskim križem, drugi z latinskim napisom (Knific 2001, 27: kat. 33-34b) ter dvodelna bronasta kadilnica (Knific 2001, 20: kat. 35). Časovni razpon najdb zajema 2. polovico 4. in 5. stoletje (Knific 2001, 27 in 35). Okoliščine najdb niso jasne..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, Datacija v 2. pol. 4. in v 5. st. na podlagi najdb s krščansko motiviko. Ni jasno, ali naselbina nadaljuje v 6. st., prav tako ni zanesljiva datacija v zgodnji sredni vek.