Report

Site name:
Gradišče
Site features:
settlement
Settlement:
Golek
Topographic unit:
Dragatuš
Topographic area:
Črnomelj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- utrdba?

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pleterski Andrej Gradišče pri Goleku - protiturška utrdba s konca 15. stoletja Zgodovinski časopis 34/3 Ljubljana 1980 285-297
Dular Janez Topografsko področje XI (Bela krajina) Arheološka topografija Slovenije. Ljubljana 1985 67