Report

Site name:
Štuki - Marof
Site features:
agricultural settlement, Unfortified settlement, small settlement, pit buildings, there is no elevation, settlement, Ceramics, Costume and jewelry
Time span:
640 - 800
Settlement:
Ptuj
Topographic unit:
Ptuj
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb,.Opis lokacije in najdišča: Na blago proti JV padajočem dnu doline potoka Grajena, med Mestnim vrhom in Panoramo., Naselbina na zelo blagem pobočju pri dnu doline potoka Grajena. Odkritih je bilo več ovalnih in nepravilnih jam, nekatere med njimi so bile obdane z jamami za stebre. Nekatere med jamami lahko zaradi prostorske bližine opredelimo kot domačijo z več stavbami. Druge jame so razpršene po raziskani površini.