Report

Site name:
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, over 150 graves, plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
450 - 550
Settlement:
Kleindorf - Mala vas
Topographic unit:
Globasnitz - Globasnica
Topographic area:
Völkermarkt - Velikovec
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: ob cesti Globasnica - Šteben severno od transformatorja, Ravnina na desnem bregu potoka ob stari rimski cesti, ob cestni postaji Iuenna. Okoli zgodnjekrščanske cerkve je bilo odkritih 360 grobov, pripisanih vzhodnim Gotom (pridatki, deformirane lobanje pri 9 osebah). Grobovi so vkopani čez zidove, ki so bili takrat že v ruševinah (verjetno poštne postaje>).Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Objavljeni predmeti so iz druge polovice 5. in prve 6. st.