Report

Site name:
Gradišče = Ljubična
Site features:
Elevation, treasure , Tool, Treasure in the settlement
Time span:
700 - 1000
Settlement:
Zbelovska gora
Topographic unit:
Loče
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, poleg časovno nedoločljivih dveh črtal in lemeža, še sekira, ki naj bi bila zgodnjesrednjeveška..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: na Z pobočju pod vrhom Ljubične gore, Na zahodnem pobočju pod okopi gradišča. Detektorska najdba.