Report

Site name:
Sv. Martin
Site features:
church, there is no elevation, Cult place
Time span:
920 - 2021
Settlement:
Moste
Topographic unit:
Žirovnica
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: cerkev sv. Martina, Nekoč ravninski travnik. Sledovi antičnih zgradb na mestu cerkve. Zgodnjesrednjeveški grobovi in cerkev imajo skupno, neastronomsko orientacijo. Arheološka izkopavanja v notranjosti so potrdila obstoj romanske apside, starejših stavbnih ostankov ni bilo opaziti. Vendar se zgodnjesrednjeveški grobovi v zahodnem delu cerkve nehajo v ravni vrsti in upuščajo prazen prostor, ki ga je najbolj smiselno tolmačiti kot negativ tlorisa lesene cerkve..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Grobovi kažejo obstoj lesene cerkvice in jo tako datirajo (glej spodaj)..Natančnost lokacije: natančna lokacija