Report

Site name:
Tonovcov grad
Site features:
Elevation, cemetery, Ecofacts
Time span:
500 - 625
Settlement:
Kobarid
Topographic unit:
Kobarid
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Grobovi v cerkvah in njeni okolici (za vzhodnim zidom).Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Grobovi so brez najdb, vendar so datirani v PA na podlagi stratigrafskih podatkov in C14 analiz.