Report

Site name:
Sv. Peter
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
800 - 1100
Settlement:
Črnomelj
Topographic unit:
Črnomelj
Topographic area:
Črnomelj
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Črnomelj Slovenski poročevalec, 15.8.1951 Ljubljana 1951
Šribar Vinko Staroslovensko grobišče v Črnomlju Situla 4 Ljubljana 1961 81-89
Knez Tone Staroslovanske najdbe na Dolenjskem in v Beli krajini. Frühslawische Funde aus Dolenjsko (Unterkrain) und Bela krajina (Weisskrain) Arheološki vestnik 18 Ljubljana 1967 390
Knez Tone Bela krajina v prazgodovini in antiki Prešernov koledar 1969 Ljubljana 1968 85
Knez Tone Črnomelj Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 240
Oman Jože Črnomelj Varstvo spomenikov 23 Ljubljana 1981 281
Dular Janez Topografsko področje XI (Bela krajina) Arheološka topografija Slovenije. Ljubljana 1985 58
Mason Phil Črnomelj Varstvo spomenikov 34 Ljubljana 1992 203-204
Mason Philip The Empty Quarter: the Early Medieval period in south-eastern Slovenia in the light of recent research Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 91-102