Report

Site name:
Osnovna šola Cerklje
Site features:
settlement
Time span:
500 - 1000
Settlement:
Cerklje ob Krki
Topographic unit:
Cerklje ob Krki
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
V jami SE 1224/1225 z več polnili je bil najden odlomek s krožci okrašenega ostenja posode.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Vojakovič Petra, Verbič Tomaž, Bekljanov Zidanšek Iris, Novšak Matjaž, Leben-Seljak Petra, Leskovar Tamara, Toškan Borut, Šemrov A., Culiberg Meta Končno poročilo o arheoloških raziskavah na lokaciji OŠ Cerklje ob Krki, parc. št. 3124/1, 3124/2, 3124/11, 3126/1, 3127/11 k.o. Cerklje ob Krki Ljubljana 2016 41-48
Pavlovič Daša Začetki zgodnjeslovanske poselitve Prekmurja / Beginnings of the Early Slavic settlement in the Prekmurje region, Slovenia Arheološki vestnik 68 Ljubljana 2017 366, 367
Guštin Mitja Raziskovanje preteklosti: zgodnjeslovanski naseljenci ob Muri Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 28-41