Report

Site name:
Spodnje Škovce
Site features:
cemetery with non-Christian cult place, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery, Ceramics, Costume and jewelry
Time span:
770 - 830
Settlement:
Dolsko
Topographic unit:
Dolsko
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Orientalske jagode iz halofitskega stekla se ne pojavijo v tem delu Evrope pred drugo polovico 8. st., od 830 dalje bi pričakovali v grobu tudi vretenčaste jagode. Ustje lončka v grobu je formalno sicer oblike S3, a uvihanost navzdol dopušča možnost, da gre za posnemanje oblike S4, ki se pojavi po 770..Opis lokacije in najdišča: - na robu Savske terase, Z od vasi Dolsko, ob starem znamenju zahodno od vasi, Zahodno od vasi Dolsko, na današnjem polju ob robu savske terase, so bili mdr. odkrit tudi dvojni zgodnjesrednjeveški grob otroka in odrasle osebe (20-25 let). V grobno jamo so bili pridani večji lonec z valovnico, manjši lonec, ki posnema obliko večjega ter ogrlica iz steklenih jagod. V bližini je bilo tudi vkopano ognjišče, ki je bilo zapolnjeno z razbito pražnico, kosi oglja ter večjimi odlomki dveh neokrašenih slabo žganih loncev. Odkrita je bila še manjša plitva jama s skrilavci in lepom ter jamica z