Report

Site name:
Vaški trg
Site features:
agricultural settlement, Unfortified settlement, small settlement, pit buildings, there is no elevation, settlement, Ceramics, Animal bones
Time span:
630 - 1050
Settlement:
Močna
Topographic unit:
Lenart v Slovenskih goricah
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Na blagem proti jugu padajoče pobočju doline Pesnice, ok. 10 m nad dnom doline in 50 m pod grebenom. Ostanki lesenih stavb (večje in manjše jame ter jame za kole), ki tvorijo tri domačije..Vkopane stavbe in stavbe stojkaste gradnje.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Naselbinske ostanke lahko na podlagi lončenine in C14 datacij časovno opredelimo med drugo tretjino 7. in 11. stoletje.