Report

Site name:
Veliki gradec
Site features:
Elevation, fortification / tower, Ceramics, Building equipment, Tool, Costume and jewelry
Time span:
800 - 1000
Settlement:
Jezerca
Topographic unit:
Kobarid
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: severozahodni obronek Drežniške planote nad potokom Kozjakom, Dviguje se strmo nad kanjonom potoka Kozjeka, na drugih straneh pa sega le nekaj metrov nad okolico. Približno 80 x 20 m velika površina hriba je bila na mestih, ki niso bila naravno zavarovana, to je predvsem na južni in vzhodni strani, dobro utrjena z okopom. Površina v notranjosti je umetno zravnana in kaže več različno širokih teras, ki postopoma padajo proti severozahod. Zidanih stavb ni opaziti. Po taki zasnovi se izrazito loči od sosednjih poznoantičnih višinskih naselbin (npr. Tonovcov grad)..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, videli material, malo najdb, Objavljeno gradivo so kovinske detektorske najdbe. Časovno določljivejša je karolinškodobna konjska oprema in madžarske rombične puščice.