Report

Site name:
farna cerkev = župna cerkev = Titov trg = sv. Kancijan
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
1953_z0083
Number:
1
Declination from north:
102 °
Grave features:
human, pottery in the filling, brick in the filling, burial (not mound), kitchenware, key
Body ID:
1953_z0083
Min age:
Max age:
40
Body features:
right arm stretched, left arm bent at 90 degrees, visible grave goods
Grave description:
Grob 1953_z0083 (E10) Grobna jama. Vkopana skozi humus do plasti drobnega kamenja in humusa, ki je ležala na ilovici. Desno ob okostju, od medenice do stopal, je bila konglomeratna skala. Azimut 102°. Zasutje. Vzdolž grobne jame so bili drobni odlomki antične zidne opeke. Pod kolčnico odlomek zgodnjesrednjeveške lončenine (2). Okostje. Odrasla oseba. Okostje je bilo dolgo 1,75 m. Glava je bila obrnjena v desno. Levica je bila zapognjena na prsi, desnica je bila iztegnjena ob trupu pod medenico. Pridatki. Ključ (1) ob notranji strani desnega kolka (glej komentar). (1) Železen ključ. Predmet manjka. Komentar. Lega desnice in lega ključa se ujemata v tolikšni meri, da je zelo verjetno, da je oseba držala ključ v desni roki. Predmet iz zasutja ali iz plasti pod grobom. (2) Odlomek lončenine. Obvrteno ustje tipa S3 (Pleterski 2010), na ramenu valovita črta. Mere: dol. 57 mm, š. 30 mm. Predmet manjka. Opis po: Kranj 2, 154.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pleterski Andrej, Štular Benjamin, Belak Mateja, Bešter Helena Začetek in konec raziskovanj grobišča pri Župni cerkvi v Kranju (1953 in 2011--2013) Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 38 (Grobišče Župna cerkev v Kranju 3) Ljubljana 2019 68