Report

Site name:
Sv. Marija
Site features:
church, flat graveyard, cemetery
Time span:
800 - 1100
Settlement:
Trebnje
Topographic unit:
Trebnje
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Knez Tone Trebnje - staroslovanska nekropola Arheološki pregled 6 Beograd 1964 124-125
Puš Janez Trebnje Varstvo spomenikov 9, 1962-64 Ljubljana 1965 199
Knez Tone Staroslovanski grobovi v Trebnjem. (Die altslowenischen Gräber in Trebnje) Arheološki vestnik 17 Ljubljana 1966 507-513
Knez Tone Staroslovanske najdbe na Dolenjskem in v Beli krajini. Frühslawische Funde aus Dolenjsko (Unterkrain) und Bela krajina (Weisskrain) Arheološki vestnik 18 Ljubljana 1967 391
Šašel Jaro Trebnje Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 232
Mason Philip The Empty Quarter: the Early Medieval period in south-eastern Slovenia in the light of recent research Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 91-102