Report

Site name:
Črnile
Site features:
Terrace edge / embankment, Single find, Ceramics
Time span:
650 - 1000
Settlement:
Leskovec pri Krškem
Topographic unit:
Leskovec pri Krškem
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na terasi Črnile, vzhodno ob naselju Leskovec pri Krškem. Tik nad nekdanjim desnim pritokom potoka Pašnik., Črnile so ledinsko ime za konglomeratno teraso najrodovitnejšega zemljiškega jedra naselja Leskovec pri Krškem. Položna terasa se na vzhodu s strmimi in ponekod odprtimi konglomeratnimi brežinami na predelu Homc, spusti na ravnico zgornjepoleistocenske terase. Severno stran terase je še v prejšnjem stoletju omejeval potok - desni pritok Pašnika. Celotno območje je veččasovno arheološko najdišče, ki obsega prazgodovinske, rimske, (zgodnje)srednjeveške in novoveške najdbe (Pergar in Rihter 2008). Izkopavan.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), po stari objavi,