Report

Site name:
Sv. Ana
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
350 - 600
Settlement:
Vrhpeč
Topographic unit:
Mirna peč
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Znotraj PZG gradišča na sv. Ani je bilo v humusni plasti najdene nekaj poznoantične keramike, ki kaže na PA poselitev..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi,