Report

Site name:
Ajdna
Site features:
Specialized settlement, Fortified settlement, small settlement, Masonry, Elevation, settlement, Ceramics, Tool, Costume and jewelry
Time span:
370 - 680
Settlement:
Potoki
Topographic unit:
Jesenice
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: stoječi stavbni ostanki, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Poznoantična naselbina glede na objavljene najdbe začne proti koncu 4. st. in traja pribl. do konca 6. st. Najmlajši kos poznoantične naselbine sta naglavna obročka iz oropanega groba v cerkvi, kjer ravni del locna kaže na obstoj neohranjenih košaric, pri izkopu pa sta bili še ohranjeni cevki, ki sta združevali konca locna. Velike košarice imajo uhani tipa Keszthely in tipa Lauterhofen, ki se začneko konec 7. st. in segajo v 8. st., ko se pojavlja tudi spenjanje s cevko. Grob ne more biti starejši od zadn.Opis lokacije in najdišča: hrib s prepadnimi stanami na južnem pobočju Stola Koord. pobrane na cerkvi na zgornji naselbinski terasi, Poznoantična višinska naselbina, zgrajena na treh terasah. Osrednjo mesto zavzema starokrščanska cerkev (prezentirana), pribl. 25 bivalnih objektov (5 prezentiranih) ter dvoje cistern za vodo. V cerkvi je odkritih 11 grobov, pravo grobišče ni znano.