Report

Site name:
Žale
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), direction SE, Slope - burial ground, cemetery
Settlement:
Trzin
Topographic unit:
Mengeš
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: - južno podnožje hriba Ongra, Grobišče na ledini Žale na južnem podnožju Ongra, kjer je domačin pri gradnji hiše naletel na okostje (po pričevanju brez pridatkov)..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta,.Natančnost lokacije: lokacija v del naselja