Report

Site name:
Gradišče
Site features:
stray find
Time span:
500 - 700
Settlement:
Bočna
Topographic unit:
Gornji grad
Topographic area:
Šoštanj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
-- najdišče zanesljivo (detektorska najdba!)

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Knific Timotej, Bitenc Polona Poznoantične fibule v podobi ptičev iz Slovenije Emona med Akvilejo in Panonijo. Lazar Irena, Županek Bernarda (editors) Koper 2012 431-432