Report

Site name:
Jaršč
Site features:
Elevation, fortification / tower, Ceramics
Time span:
1200 - 1500
Hamlet:
Ukenberk
Settlement:
Hom
Topographic unit:
Rakovnik
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: vrh hriba Jaršč, Vrh hriba jJaršč obdaja ovalen obrambni jarek (73 x 56 m). Nad jarkom na robu ravnice je obrambni zid. Davorin Vuga je bil prepričan, da gre za poznoantično utrdbo. Drobne najdbe njegovega sondiranja so izgubljene, Pri ogledu 12. II. 1998 so bili nadeni samo številni odlomki visoko ali poznosrednjeveške lončenine. Zaselek sverozahodno se imenuje Ukenberk, zaselek jugovzhodno pa Zagrad. Vse to govori o obstoju srednjeveške utrdbe..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), po stari objavi, številna visoko ali pozno srednjeveška lončenina