Report

Site name:
Kluže
Site features:
there is no elevation, Single find, weapons
Time span:
750 - 900
Settlement:
Bovec
Topographic unit:
Bovec
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: desni breg Koritnice pred Klužami, Desni breg Koritnice pred Klužami.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, karolinška sulična ost s krilci.Natančnost lokacije: lokacija v del naselja