Report

Site name:
Ajdovski gradec
Site features:
Elevation, Single find, Costume and jewelry
Time span:
650 - 750
Settlement:
Vranje
Topographic unit:
Zabukovje
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Ajdovski gradec naselbina, Prostor višinske poznoantične naselbine..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), po stari objavi, Okrasna zaponka v obliki grškega križa. Take so v najmlajših grobovih Lajha..Natančnost lokacije: lokacija v del naselja