Report

Site name:
Camberk
Site features:
not christian Cult object, Elevation, Cult place, Ceramics, Tool
Time span:
780 - 1000
Settlement:
Cerov Log
Topographic unit:
Šentjernej
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: gomilna tvorba ob poti 290 m od utrdbe Camberk, ki je vzhodno, Greben z Vlaško potjo se vzhodno ob kamnolomu obrne proti vzhodu. Na tem mestu je na njem gomila (cca 15 m v premeru). Izkop 2 x 1 m na njej je pokazal, da gre za umetno nasutje, najdb ni bilo.Možnost da gre še za prazgodovinsko grobiščno gomilo, seveda obstaja. Nedvomno pa so ob gomilo odlagali predmete, na njenem severozahodnem obrobju so našli v razmakih lemež, lonec in zaklad klešč, kovaškega dleta ter dveh sekir..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), po stari objavi, prostor datirajo predmeti, ki so jih na njem odlagali