Report

Site name:
Ajdna
Site features:
settlement
Settlement:
Potoki
Topographic unit:
Jesenice
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Meterc Janez Topografski pregled najdb zgodnjega srednjega veka na Visokem Gorenjskem Ljubljana 1975 4-7
Meterc Janez Slučajne najdbe z Ajdne Arheološki vestnik 32 Kranj 1981 405-416
Ciglenečki Slavko Trace di un insediamento tardo (Vi-IX sec.) nei siti della tarda antichita in Slovenia Il territorio tra tardoantico e altomedioevo metodi di indagine e risultati Firenze 1992 T. 2/13
Leben Seljak Petra Antropološka analiza poznonatičnih in srednjeveških grobišč Bleda in okolice Univ. V Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo (doktorska disertacija) Ljubljana 1996 24-25, 150-156, 171-207
Pröttel M. Philipp Mediterrane Feinkeramikimporte des 2. bis 7. Jahrhundert n. Chr. im Oberen Adriaraum und in Slowenien Kölner Studien zur Archäologie der römischen Provinzen 2 Espelkamp 1996 206
Sagadin Milan, Rogelj Metod Ajdna nad Potoki Kulturni in naravni spomeniki Slovenije. Zbirka vodnikov 190 Ljubljana 1997 19-20
Sagadin Milan Arheološko najdišče Ajdna Kulturne poti 1999: vodnik po spomenikih Ljubljana 1999 115-119
Sagadin Milan Arheološka podoba dežele Preteklost v zavetju Stola. Zbornik občine Žirovnica (Izdan ob 200-letnici rojstva dr. Franceta Prešerna) Žirovnica 2000 152-153
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 260, 314
Vidrih Perko Verena, Sagadin Milan Gorenjska v antiki. Gorenjska in the Antiquity Kamniški zbornik XVII Kamnik 2004 219-221
Vomer Gojkovič Mojca, Perko Verena Pribor za pisanje i pismenost kao izvor podataka o stupnju romanizacije (rana antika) i pokrštavanja (kasna antika i slavika) na području današnje Slovenije Histria Antiqua 14 Pula 2006 101-102
Sagadin Milan EŠD:564, Naselje: Potoki pri Žirovnici, Občina: Žirovnica, Ime:Potoki pri Žirovnici, Področje: A, Obdobje: rimsko obdobje, zg. sred. vek, Vrsta dela: 6, 7 Varstvo spomenikov 39-41, 2000-04 Ljubljana 2006 155-156
Perko Verena Železna nit. Sprehod skozi arheološko preteklost Gorenjske. Vodnik in katalog stalne arheološke razstave Železna nit. Gorenjski muzej, Mestna hiša v Kranju Kranj 2011 48
Globočnik Damir, Vidrih Perko Verena Črtomirov poslednji boj. Prešernov Krst pri Savici v likovni umetnosti in Črtomirov čas v arheoloških predmetih Kranj 2013 29, 33
Bitenc Polona, Knific Timotej Zgodnjesrednjeveški Sv. Pavel nad Vrtovinom v Vipavski dolini Goriški letnik 37-38 Nova Gorica 2015 151-175