Report

Site name:
Rangusov vrt
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Barrows, 10-60 graves, plaine - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery, Tool, Costume and jewelry
Time span:
550 - 600
Settlement:
Gorenje Vrhpolje
Topographic unit:
Šentjernej
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Očitno gre za langobardsko grobišče, zato je datacija nekoliko zožena..Opis lokacije in najdišča: hiša J.Rangusa, Gorenje Vrhpolje 24 in 24 a, "Gorenje Vrhpolje - Arheološko najdišče V vasi" (EŠD 29969) leži tik ob robu galcialno-fluvialne terase ob S robu današnje vasi. Fluvialna terasa je okoli 15 m višja od nižje ležečega polja (Stare 1977, 286) na vzhodu. Tu so bili že konec 19. stoletja naključno odkriti posamezni grobovi. Na več mestih so jih odkrili tudi kasneje (Stare 1977; Božič R. 1984). Med sondiranjem so odkrili tako grobove orientacij V-Z (Stare 1977, 286), kot tudi S-J (Božič 1984, 267-268). Med grobovi naj bi šlo tudi za pokope v g.Natančnost lokacije: natančna lokacija