Report

Site name:
Nova tabla 2
Site features:
there is no elevation, settlement, Ceramics
Time span:
500 - 900
Settlement:
Murska Sobota
Topographic unit:
Murska Sobota
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: na prostoru paviljona Vrata v Prekmurje, V ravnini večje število naselbinskih jam..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Kerman (2019) datira naselbino v 6. st. Ker pa leto poprej omenja tudi luknjičavo lončenino, ki je bila izdelana na lončarskem vretenu, je verjeten obstoj naselbine še vsaj v 9. st.