Report

Site name:
Velika vrata = Ul. pri Velikih vratih 9 = Trinkova ul. 2
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics
Time span:
400 - 1000
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Koord. odvzete med parcelama 1039/1 in 1039/9 (Vir: Atlas okolja), 1039/9, (1038, 1039/1, 1039/2), po Trenz et. al 2011; Mileusnić 2011, 73., Prvo fazo poselitve predstavljajo rimskodobne drobne najdbe, ki ji sledi druga, z skromnimi arhitekturnimi ostanki in maloštevilnimi najdbami iz pozne antike in zgodnjega srednjega veka in srednjega veka (4.-13. stoletje) (Snoj 1995, 106-107; Trenz et al. 2011, 130; Mileusnić 2011, 74)..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,