Report

Site name:
Pri Turku
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Spodnje Gorje
Topographic unit:
Gorje
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Kastelic Jože Poročilo arheološkega referata za leto 1949 Varstvo spomenikov 2 Ljubljana 1949 87
Knific Timotej, Pleterski Andrej Staroslovanski grobišči v Spodnjih Gorjah in Zasipu. Altslawische Gräberfelder in Spodnje Gorje und Zasip Arheološki vestnik 44 Ljubljana 1993 235-267
Leben Seljak Petra Antropološka analiza poznonatičnih in srednjeveških grobišč Bleda in okolice Univ. V Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo (doktorska disertacija) Ljubljana 1996 24, 144-149, 171-207
Knific Timotej Arheološki sledovi blejskih prebivalcev iz pozne antike in zgodnjega srednjega veka Bled tisoč let - Blejski zbornik 2004 Radovljica 2004 110111