Report

Site name:
Križišče Iskra (Sv. Martin)
Site features:
church, there is no elevation, Cult place
Time span:
500 - 1737
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Ob izkopavanjih grobišča je bil odkrit tudi del cerkvenih temeljev..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, Vprašanje je, ali gre dejansko za ostanke zsv ali celo poznoantične cerkve, saj je cerkev na tem mestu stala še do 18. st., vsekakor pa temelji stojijo na njeni lokaciji, saj niso poškodovali nobenega od grobov.