Report

Site name:
Grac
Site features:
Elevation, fortification / tower, Ceramics
Settlement:
Roženberk
Topographic unit:
Rakovnik
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, Trenutno premalo podatkov za zgodnjesrednjeveško datacijo. Ime vasi Rože..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Vrh Grac SZ pri vasi Roženberk, Plosk vrh hriba, katerega rob predstavlja neizrazita terasa, ki teče nekoliko pod vrhom. Oblikuje oval 103 x 48 m. Ime vasi Roženberk nakazuje da gre za najdišče, ki je mlajše od zgodnjega srednjega veka.