Report

Site name:
Kotare - baza
Site features:
settlement
Time span:
500 - 700
Settlement:
Murska Sobota
Topographic unit:
Murska Sobota
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- odkrito 1999, sondirano 2000, izkopano 2001

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Kerman Branko Prvi Prekmurci Odkopane kulture Prekmurja Ljubljana 2002
Kerman Branko Staroslovanska naselbina Kotare - baza pri Murski Soboti. Die altslawische Siedlung Kotare - baza bei Murska Sobota Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 16-26
Kerman Branko Kotare pri Murski Soboti Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih (Dnevi evropske kulturne deiščine) Ljubljana 2003 160-162
Guštin Mitja Rani srednji vijek od alpskih obronaka do Panonije Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24 Zagreb 2007 289-299
Kerman Branko Kotare–Baza pri Murski Soboti Arheologija na avtocestah Slovenije 17 Ljubljana 2011 49-54,105-114
Guštin Mitja Raziskovanje preteklosti: zgodnjeslovanski naseljenci ob Muri Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 28-41
Kerman Branko Arheološka slika slovanske poselitve Prekmurja Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 55-68