Report

Site name:
Grad
Site features:
settlement
Settlement:
Gorenji Mokronog
Topographic unit:
Trebelno
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pečnik Jernej Slovenec 15 Ljubljana 1887 28
Pečnik Jernej Prazgodovinska najdišča na Kranjskem Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 14 Ljubljana 1904 43
Šašel Jaro Gorenji Mokronog Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 229
Jakič Ivan Grajski objekti na območju občine Trebnje 1994 34-35
Lindič Dragaš Zdenka Več kot samo legende - naselbina trebeljanskih hribih Dnevnik, 21.07.1996 Ljubljana 1996
Bavec Uroš Gorenji Mokronog Varstvo spomenikov 37, 1996. Poročila Ljubljana 1998 31-32
Pleterski Andrej, Bavec Uroš, Belak Mateja, Perc Pavel Zgodovinski zapis, ki na Slovenskem nima para Dolenjski list 51, 23.12.1999 Novo mesto 1999 23
Bavec Uroš Arheološko najdišče in legenda o umrlih: primer Gorenji Mokronog Etnolog 9/1999, št. 1 Ljubljana 1999 321-245
Bavec Uroš, Golob Tomaž, Pleterski Andrej Arheološka pot pri sv. Petru Novo mesto 2000
Bavec Uroš Gorenji Mokronog - arheološko najdišče Dnevi evropske kulturne dediščine. Kulturne poti 2000. Vodnik po spomenikih Ljubljana 2000 57-63
Bavec Uroš Gornji Mokronog pri Trebelnem in Mokronoška arheološka pot Glasilo občanov občine Trebnje, Leto IX, 6. št., 15.8.2000 Trebnje 2000 6
Bavec Uroš Gornji Mokronog pri Trebelnem in Mokronoška arheološka pot (nadaljevanje) Glasilo občanov občine Trebnje, Leto IX, 7. št., 15.9.2000 Trebnje 2000 4
Pleterski Andrej, Belak Mateja Lončenina z Gradu na Gorenjem Mokronogu in vprašanje prevzema lončarskih znanj. Keramik vom Grad in Gorenji Mokronog und die Frage der Übernahme von Töpfereiwissen Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 98-103
Šemrov Andrej Die Fundmünzen der römischen Zeit in Slowenien. Teil V Mainz am Rhein 2004 325
Bavec Uroš Gorenji Mokronog Varstvo spomenikov 39-41, 2000-04. Poročila Ljubljana 2006 52