Report

Site name:
Židovec
Site features:
settlement
Time span:
300 - 600
Settlement:
Miklarji
Topographic unit:
Črnomelj
Topographic area:
Črnomelj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Prazgodovinsko gradišče, ki je bilo uporabljano tudi v pozni antiki.Kakovost podatkov in datiranje: , privzeto po objavi, po stari objavi, Omenjajo se poznoantične črepinje, ki niso objavljene, zato je datacija zgolj okvirna.Natančnost lokacije: natančna lokacija