Report

Site name:
Gogalova hiša
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery
Settlement:
Bled-Rečica
Topographic unit:
Bled
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, samo v enem grobu je bil najden železen nož, v drugih pridatkov niso opazili..Opis lokacije in najdišča: na ravnici, južno od odcepa cest proti Gorjam in železniški postaji, prostor hiše Kolodvorska 3A, 256/2,k.o.Rečica, Že 1934 ali 1935 so našli dve okostji in v soseščini tudi okostja, 1966 je Andrej Valič dokumentiral uničenje nadaljnjih 12 grobov. Če gre za isto najdišče, je za novogradnji pred drugo svetovno vojno zapis Staneta Gabrovca (16. VII. 1951), da obe hiši stojita na majhnem griču, ki je bil pred zidavo hiš obraščen z grmovjem. Sedaj se zdi, da gre za ravnino..Natančnost lokacije: natančna lokacija