Report

Site name:
Site features:
Terrace edge / embankment, settlement, Ceramics, other finds
Time span:
700 - 900
Hamlet:
Münichholz
Settlement:
Steyr
Topographic unit:
Steyr
Topographic area:
Steyr
Region:
Upper Austria
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: trasa severne obvoznice na terasi tik ob Aniži, Rob terase ob strugi Aniže, ježa se spušča proti severu.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, odpadna jama z lončenino.Natančnost lokacije: lokacija v del naselja