Report

Site name:
Ravnica pod Blejskim gradom
Site features:
Elevation, fortification / tower, Ceramics
Time span:
780 - 2020
Settlement:
Bled-Grad
Topographic unit:
Bled
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Na terasi severno pod grajsko stavbo smo našli odlomke zgodnjesrednjeveške lončenine. Verjetno vsaj deloma izvira s protora sedanjega gradu, kjer pa arheoloških raziskav še ni bilo. Zgodnjesrednjeveško poselitev Gradu datira grobišče na mestu sedanjega parkirišča..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: vrh grajskega hriba in terasa severno pod njim, Vrh grajskega hriba in terasa severno pod njim.