Report

Site name:
Japnišče
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Ceramics, Tool, Costume and jewelry, Ecofacts
Time span:
490 - 550
Settlement:
Miren
Topographic unit:
Miren
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , 476/4, k. o. Miren, Na ravnini vzhodno od griča z Mirenskim gradom je bilo odkritih devet skeletnih grobov, ki so pripisani Vzhodnim Gotom..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna,