Report

Site name:
Gradec nad Otavnikom
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics, Tool
Time span:
350 - 450
Settlement:
Otavnik
Topographic unit:
Tržišče
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, po stari objavi, Glede na najdbe v Dularjevi sondi (glazirana melnica, zvonec) naselje spada v poznorimsko dobo. Poselitev v drugi pol. 5. in v 6. st. ni potrjena..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: , Na podlagi topografskih znakov na prazgodovinskem najdišču in primerjav z najdiščem Šumeje pri Podturnu (Breščak 1990), je Breščak na istem mestu domneval tudi poznoantično utrdbo (Breščak 1990, 160). Kasnejše sondiranje je pokazalo poznoantične naselbinske ostanke (Dular et al. 2000, 127, 128: Sl. 8). V sondi 2 so našli bronast zvonec in glazirano skledo (Dular et al. 2000, 129, 156, T. 6:3,5).