Report

Site name:
Varda
Site features:
there is no elevation, Single find, Costume and jewelry
Time span:
500 - 600
Settlement:
Kromberk
Topographic unit:
Nova Gorica
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, videli material, malo najdb,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: , 1017/1, k. o. Kromberk, Na ledini Varda pod sv. Katarino je bila najdena bronasta ločna fibula s petmi roglji.