Report

Site name:
Sv. Janez Krstnik
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Hamlet:
(Predloka pri Črnem Kalu)
Settlement:
Loka
Topographic unit:
Črni Kal
Topographic area:
Sežana
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Šribar Vinko Arheološko delo na Koprskem Zbornik Primorske založbe Lipa Koper 1956 66-67
Boltin Elica Dvori nad Izolo Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 144
Petru Peter Loka Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 129
Boltin Tome Elica Staroslovanski grobovi v Predloki pri Črnem Kalu in vprašanje kontinuitete naselja Slovensko morje in zaledje 1 Koper 1977 83-101
Boltin Tome Elica Trije staroslovanski grobovi v Predloki Balcanoslavica 6 Beograd 1977 131-140
Boltin Tome Elica Predloka pri Črnem Kalu Varstvo spomenikov 21 Ljubljana 1977 288-290
Boltin Tome Elica Loka - Predloka Varstvo spomenikov 22 Ljubljana 1979 322-323
Boltin Tome Elica Predloka pri Črnem Kalu Varstvo spomenikov 23 Ljubljana 1981 278-279
Boltin Tome Elica Elementi ketleške kulturne skupine na grobišču v Predloki Arheološki vestnik 32 Ljubljana 1981 600-606
Boltin-Tome Elica Izsledki ob zaključku raziskovanj nekropole v Predloki Slovensko morje in zaledje 4-5 Koper 1981 89-103
Boltin-Tome Elica Predloka - antična in zgodnjesrednjeveška lokaliteta. Predloka - Antike und Frühmittelalterliche Lokalität. v: Arheološka istraživanja u Istri i Hrvatskom primorju Izdanja Hrvatskog arheološkog društva 11/2 Pula 1987 189-207
Marušić Branko Starohrvatska nekropola u Žminju.Altkroatische Necropole in Žminj Histria archaeologica 17-18, Posebno izdanje 1 Pula 1987 T. 28/1-10
Boltin Tome Elica Staroslovansko grobišče v Predloki Kraški rob in Bržanija. Zbornik ob 500 letnici fresk v Hrastovljah. Koper 1990 27-30
Boltin-Tome Elica Poskus kronološke opredelitve antičnega naselja v Predloki Annales 3/93 Koper 1993 73-84
Marušić Branko Istra i sjevernojadranski prostor u ranom srednjem vijeku Monografije i katalozi 4 Pula 1995 37, 98-99
Boltin-Tome Elica Valovnica na keramiki iz Predloke. Ligne courbe ondulée sur la céramique de Predloka Histria Archaeologica 20-21, 1989-1990 Pula 1995 127-138
Pröttel M. Philipp Mediterrane Feinkeramikimporte des 2. bis 7. Jahrhundert n. Chr. im Oberen Adriaraum und in Slowenien Kölner Studien zur Archäologie der römischen Provinzen 2 Espelkamp 1996 233
Kos Peter The numismatic evidence for the period from the 5th to the 10th centuries in the area of modern Slovenia. Pregled novčnih najdb v obdobju od 5. do 10. stoletja na današnjem ozemlju Slovenije Situla 39. Slovenija in sosednje dežele med antiko in karolinško dobo. Začetki slovenske etnogeneze I. Slowenien und die Nachbarländer zwischen Antike und karolingischer Epoche. Anfänge der slowenischen Ethnogenese I Ljubljana 2000 116
Pleterski Andrej Zgodnjesrednjeveški žgani grobovi v vzhodnih Alpah. Früchmittelalterliche Brandgräber im Ostalpenraum. Schild von Steier Beiheft 4/2008 Graz 2008 33-38