Report

Site name:
Oretnikov peskokop
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), direction SE, Slope - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery
Settlement:
Mlaka
Topographic unit:
Predoslje
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, Dva grobova, eden s krsto, drugi z nožem. Valič ju je imel za zgodnjesrednjeveška, vendar je mogoča tudi pozna antika . Če kosti obstajajo bi bila potrebna c14 analiza..Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Opis lokacije in najdišča: na vzpetini, severno od ceste Mlaka - Predoslje, v Oretnikovem peskovniku (last F. Škofica, Mlaka 24), Med Mlako in rečico Milka so v Oretnikovem peskokopu našli 2 moški okostji. Eno je ležalo v leseni krsti. Nad okostjem so bili odlomki lončenine. Drugi grob je ležal nekaj metrov stran, vzporedno s prvim. V levi roki je držal majhen železen nož z lesenim ročajem. Nož je bl v kovinski nožnici.