Report

Site name:
farna cerkev = župna cerkev = Titov trg = sv. Kancijan
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
1965_z0185
Number:
1
Grave depth from:
0.26 m
Grave depth to:
0.26 m
Declination from north:
108 °
Grave features:
board, human, pottery in the filling, other objects in the filling, burial (not mound), kitchenware
Body ID:
1965_z0185
Min age:
30
Max age:
35
Body features:
left arm stretched, right arm partially bent, partially preserved, no data, male
Grave description:
Grob 1965_z0185 (kv. I03) Grobna jama. Okostje je bilo v globini 0,26 m. Nad njim so bili sledovi zoglenele deske. Azimut okostja 108°. Zasutje. Nad okostjem košček lončenine (1) in lesa (glej spodaj). Okostje. Moški, 30–35 let. Desnica je bila na desnem kolku, levica iztegnjena ob trupu. Lobanja ni bila ohranjena. Pridatki. Ni podatkov. Predmeta iz zasutja. (1) Inventarna knjiga ima pod isto inventarno številko dva odlomka lončenine. Eden je prazgodovinski (t. 17 g), drugi zgodnjesrednjeveški. Pri slednjem gre za odlomek ostenja lepljenega lonca, zunaj temne, znotraj temne in v prelomu temne barve. Pustilo je apnenec, velika vsebnost, neenakomerna velikost. Na zunanji strani je prečno narezano plastično rebro in enojna valovnica, na notranji strani so prismojeni ostanki. Mere: š. 20,4 mm, v. 23,5 mm, deb. 5 mm, t. 3,5 g. Inv. št. GM KFC 2154.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pleterski Andrej, Štular Benjamin, Belak Mateja (ur) Izkopavanja srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri Župni cerkvi v Kranju v letih 1964-1970 / Excavations of Medieval and Post-Medieval cemetery at the Župna cerkev in Kranj from 1964 to 1970 Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 35 Ljubljana 2016 87