Report

Site name:
Site features:
Terrace edge / embankment, cemetery
Settlement:
Velike Malence
Topographic unit:
Čatež ob Savi
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: ob severovzhodu cerkve in vzhodno ob pokopališki ograji Lokacija groba 2: x 15,570110, y 45,886357 lokacija groba 1: x 15,569970, y 45,886358, Pri sondiranju ob cerkvi so odkrili dva groba (Petru 1968, 176; isti 1970-71); prvi bližje apsidi je usmerjen kot cerkev in naj bi bil star "le nekaj sto let" (Petru 1970-71, 163: Sl. 1). Drugi grob je bil odkrit ca. 7 m SZ od apside in je bil usmerjen V-Z. Okostje je ležalo na "rdečih skrleh"* in je bilo ob glavi obloženo s kamenjem. Roki sta bili prekrižani v medenici le s prstnimi kostmi. Nad okostjem je bilo večje število nepravilno razporejenih lomljencev in tegul. Lega nad antičnim zidom in značilno.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, po stari objavi, Trenutni podatki ne omogočajo zanesljivo zgodnjesrednjeveško datacijo grobov, ni pa popolnoma izključena.