Report

Site name:
Ljubična gora
Site features:
Elevation, fortification / tower, Ceramics, Tool, weapons, Costume and jewelry
Time span:
700 - 1000
Hamlet:
Zgornja Ljubična
Settlement:
Zbelovska gora
Topographic unit:
Loče
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Vrh Ljubične gore, Vrh obdaja okop 160 x 60 m, nižje je drugi 383 x 93 m. V zgornjem je poznoantično obzidje. Povsod je prazgodovinska poznoantična in zgodnjesrednjeveška ločnenina. Zgornji okop naj bi nastal v pozni antiki, spodnji v prazgodovini..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Detektorske najdbe segajo od pasnega propelerja iz prve polovice 8. st. in buzetskega nagalavnega obročka 8. st. do pasnega jezička z jelenom, kakršni so na Madžarskem v 10. st. V isti razpon spadajo najdbe lončenine, kjer prevladujejo ustja S4, S5 in S6.