Report

Site name:
[v strugi Krke]
Site features:
water, Single find, Ceramics
Time span:
1000 - 1200
Settlement:
Kostanjevica ob Krki (Kostanjenica na Krki)
Topographic unit:
Kostanjevica ob Krki
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Med mostoma (gl. spodaj Opis najdišča)., Pri pregledu struge reke Krke v Kostanjevici na Krki, med mostom pri c. sv. Miklavža in opuščenim lesenim mostom zahodno od mesta, je bil odkrit lonček iz 11. ali 12. stoletja (Knific 1990, 193; Sl. 72)..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi,.Natančnost lokacije: natančna lokacija