Report

Site name:
Vranja peč
Site features:
Elevation, cemetery
Time span:
500 - 600
Settlement:
Lipni dol
Topographic unit:
Jurklošter
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Pri gradnji ceste so zadeli na skeletne grobove. Nekaj skeletov je bilo v zidanih grobnicah. Najdeni sta bili tudi dve pasni sponi..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Zidane grobnice in dve pasni sponi datirajo grobišče v 6. st.