Report

Site name:
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Tool
Settlement:
Feistritz ob Bleiburg - Bistrica pri Pliberku
Topographic unit:
Feistritz ob Bleiburg - Bistrica pri Pliberku
Topographic area:
Völkermarkt - Velikovec
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Opis lokacije in najdišča: ca 50 m V od gostilne Srienz (je ni več pod tem imenom) pod občinsko cesto, Ravnica na desnem bregu potoka Bistrica.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta,