Report

Site name:
Na rodneh ali Perova
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
500 - 1100
Settlement:
Poljubin
Topographic unit:
Tolmin
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- žgan grob - edini podatek je Moserjevo pismo Szombathyju (16.7.1895) [arhiv IZA, pismo in prepis sta v mapi!]

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Cvitkovič Jan Arheološka topografija srednje in zgornje Soška doline Diplomska naloga. Univ. v Lj., Filozofska fakulteta, Odd. za arheologijo Ljubljana 1999 42