Report

Site name:
Konta nad Govnjačem
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics
Time span:
400 - 1000
Settlement:
Ukanc
Topographic unit:
Srednja vas v Bohinju
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Na obeh straneh poti, ki preči krnico nad Govnjačem, so bili odkriti ostanki stavb, v njih pa odlomki poznoantične in zgodnjesrednjeveške lončenine.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,.Natančnost lokacije: natančna lokacija