Report

Site name:
Gradišče - Sv. Lambert
Site features:
Elevation, fortification / tower, Ceramics, non-ceramic vessels, Tool, weapons, Costume and jewelry, Coins
Time span:
430 - 820
Settlement:
Pristava nad Stično
Topographic unit:
Stična
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: obronek s cerkvijo severozahodno od vasi, Vrh z zelo strmimi pobočji, ki ga s soswednjo vzpetino povezuje na JV samo ozek greben. V dolžini 150 m in širini 50 m so vidne terase in obrambni jarki, ki deloma pripadajo poznoantični naselbini deloma pa srednjeveškemu gradiču..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Vrsta detektorskih najdb, ki segajo od 5. st. do začetka 9. st. Tudi novca Theodahata (534 - 536) in anonimni langobardski kov iz druge polovice 7. st.